Skip to main content

Home 1

 • Välkommen till
  Business Development in Sweden
  Trust in your potential - Leave your fears behind
 • Välkommen till
  Business Development
  in Sweden
  Trust in your potential
  Leave your fears behind

Vi hjälper företag stora som små att skapa en attraktiv arbetsplats med vinnande kultur. En arbetsplats som i en värld av kontinuerlig förändring nyttjar sin potential, maximerar sin produktivitet och lönsamhet.

Arbetsplatsen som alla längtar efter att komma till på måndag morgon.

Attraktivt företag med en vinnande kultur

”Du inte kan vinna på företagsmarknaden om du inte först vinner på den egna arbetsplatsen. Först när du har en vinnande kultur inom ditt företag, kan du tävla i den tuffa världen utanför”

För att sticka ut i mängden som ett attraktivt företag med en vinnande kultur krävs det några enkla saker:

 • Förståelse för ”människan”, dvs hjärnans beteende och behov.
 • Att förändringsprocessen blir en naturlig del av vardagen och inte uppfattas som hotfullt eller jobbigt.
 • Insikten till att medarbetarna är företagets viktigaste investering och att få med alla på samma företagsresa.

Kunskap, medvetenhet och lite enkelt sunt förnuft leder till en attraktiv vinnande företagskultur med mer produktivitet och lönsamhet. Dessutom är det kul att komma till jobbet!

Låter det enkelt?

Det är det, när du har rätt verktyg.

Business Development & Vårt Uppdrag

Vi levererar affärsutvecklingslösningar som gynnar verksamheten, organisationen och de människor som arbetar där i. Vi stöttar företag i företags- och förändringsledning och allt vad det innebär. Förändring behöver inte vara svårt utan kan faktiskt vara kul och energigivande.

Ett av våra verktyg är Neuroledarskap, som på ett enkelt sätt förklarar varför människor reagerar och agerar som de gör i givna situationer samt hur situationer bör hanteras för att nå önskat resultat.

Insikten till att det är det mänskliga beteendet som skapar vår tillvaro på jobbet leder till nya möjligheter. Genom medvetenhet kan vi med olika metoder och strategier påverka våra beteenden så att de bidrar till att höja arbetsglädjen, produktiviteten, teamkänslan samt också skapa en säker arbetsmiljö. Vi hjälper företag att bli hållbara och redo att möta framtiden och dess krav.

Neuroledarskap

Vad är då Neuroledarskap?

Neuroledarskap bygger på forskning om hjärnans grundläggande funktion och beteende samt kopplar till vår vardag där ledarskap finns på olika nivåer.

Vår reptilhjärna styr oss dagligen 80–90% mot att undvika det som hjärnan uppfattar som hot och fara. Resultatet blir en okontrollerad reflexmässig process där vi blir reaktiva, mindre förnuftiga och leder till många effekter både privat och på arbetsplatsen. På arbetsplatsen skapas två typer av organisationer, dessa helt beroende på vilken nivå av kunskap det finns om hjärnans funktion och behov:

Ineffektiva organisationer, ledare & team

I vardagen leder det dagliga ”hot & fara-läget” till avsaknad av mottaglighet till det som är nytt. Resultatet blir också minskade möjligheter för samarbete, flexibilitet, nytänkande och kreativitet.

På en arbetsplats innebär detta att alla förändringar blir mycket svåra att driva igenom samt dömda att misslyckas. Företaget får inte möjlighet att utvecklas eller komma till nya nivåer eftersom allt nytt uppfattas som skrämmande. I denna typ av organisation, som tyvärr är mycket vanlig, saknas grundläggande kunskap om vår viktigaste samarbetspartner Hjärnan. Vilket är det som krävs för att gå från en ineffektiv organisation till en effektiv organisation.

Effektiva organisationer, ledare & team

För att hjärnan ska ta sig ur "hot & fara-läget" behövs en kombination av motivation, struktur, tillit och trygghet. Vi människor är även flockdjur vilket innebär att trygg fungerande gruppgemenskap ses av hjärnan som belönande och leder till utveckling, motivation och engagemang.

För att skapa effektiva organisationer, ledare och team krävs enklare kunskap och förståelse för hjärnans funktion och beteende, samt för hur vårt flockbeteende, dvs gruppdynamik fungerar.

Utrustad med kunskap och medvetenhet får vi möjlighet att ändra våra invanda beteenden och mönster samt då gå från ineffektiv till effektiv organisation och ledarskap.

Kommande Event

Vilka är då

Våra expertområden

Vi får företag, organisationer och människorna där i att växa genom våra hållbara lösningar inom flertalet områden. När du bestämt dig för vad du vill uppnå, vet vi att alla kan lyckas att nå satta mål.

Business Development levererar skräddarsydda lösningar både för det stora och det lilla företaget samt för individen. Vi arbetar med alla typer av organisationer och managementnivåer med situationsanpassade lösningar. Alla företag är unika, vilket leder till att vi tillsammans skapar de förutsättningar för trygghet och tillit som krävs för att lyckas oavsett företag- eller förändring. Vi har även introduktionskurser inom neuroledarskap.

Tillsammans har vi över 50 års erfarenhet av företags- och förändringsledning för både internationella och svenska företag. Vårt mål är alltid att ge kunden kunskap, förståelse, verktyg, medvetenhet & valmöjligheter att:

Våga kliva ur komfortzonen, lita på din förmåga och kapacitet att hantera det okända och ibland skrämmande.

Startups gällande ny bolagsbildning och registrering

Fusioner och förvärv

Avknoppningar och likvidationer

Förändringsledning, Processledning samt Financial Management

Starta upp & Stänga ner verksamheter inom existerande företag

Företagsresan: Bygga HjärnSmarta Sunda organisationer, ledare & team

Utbildningar & föreläsningar: Hur skapas HjärnSmarta Sunda organisationer, ledare & team

Personligt ledarskap: Genom kunskap om ex Neuroledarskap

Kontakta oss

Fredrik Stigebrandt
CEO, Battery & Energy Consultant
Telefon: + 46 705 10 24 48
Epost: fredrik.stigebrandt@bdis.se

Jeanette Stigebrandt
Management & Business Development Consultant
Telefon: +46 733 14 44 42
Epost: jeanette.stigebrandt@bdis.se

Business Development In Sweden AB
Södermalmsgatan 21
431 69 Mölndal, Sweden