Hoppa till huvudinnehåll

Home 1

 • Välkommen till
  Business Development in Sweden
  Trust in your potential - Leave your fears behind
 • Välkommen till
  Business Development
  in Sweden
  Trust in your potential
  Leave your fears behind

Vi hjälper företag att skapa en attraktiv arbetsplats med vinnande kultur. En arbetsplats som maximerar sin produktivitet och lönsamhet.

Arbetsplatsen som alla längtar efter att komma till på måndag morgon.

Attraktivt företag med en vinnande kultur

”Du inte kan vinna på företagsmarknaden om du inte först vinner på den egna arbetsplatsen. Först när du har en vinnande kultur inom ditt företag, kan du tävla i den tuffa världen utanför”

För att sticka ut i mängden som ett attraktivt företag med en vinnande kultur krävs det några enkla saker:

 • Förståelse för ”människan”, dvs hjärnans beteende och behov.
 • Att förändringsprocessen blir en naturlig del av vardagen och inte uppfattas som hotfullt eller jobbigt.
 • Insikten till att medarbetarna är företagets viktigaste investering och att få med alla på samma företagsresa.

Kunskap, medvetenhet och lite enkelt sunt förnuft leder till en attraktiv vinnande företagskultur med mer produktivitet och lönsamhet. Dessutom är det kul att komma till jobbet!

Låter det enkelt?

Det är det, när du har rätt verktyg.

Business Development & Vårt Uppdrag

Vi jobbar med företagsutveckling och förändringsledning baserat på förståelse för hjärnan, något vi kallar ”HjärnSmart Ledarskap”. När vi arbetar med ”människor” behöver vi förstå ”människor”, dvs hjärnan på jobbet, för att nå önskat resultat. Det bästa är att det är enkelt och resultaten kommer fort.

Vi stöttar er i resan att skruva på ”ledning & styrning” mot ökad lönsamhet, produktivitet och arbetsglädje. Något som gynnar alla och som är mätbart.

Forskning i ämnet NeuroEkonomi visar att företag som integrerat det mänskliga beslutsfattandet och dess påverkan på företaget och ekonomin får helt andra resultat, bla:

 • 50% ökad produktivitet
 • 40% lägre utbrändhet
 • 13% färre sjukdagar
 • 76% mer engagemang
  (Källa: Center for Neuroeconomic Studies- Paul J Zak)


Siffrorna ovan visar ett snitt. Har ditt företag råd att inte skruva på ledning & styrning och skapa förståelse för hjärnan?

Neuroledarskap

Vad är då Neuroledarskap?

Neuroledarskap bygger på forskning om hjärnans grundläggande funktion och beteende samt kopplar till vår vardag där ledarskap finns på olika nivåer. Termen ”Neuroleadership” myntades av David Rock 2006 och innebär ett mer konkret vetenskapligt baserat ledarskapsätt som gör alla förändringsinitiativ mer effektiva.

Vår reptilhjärna styr oss dagligen 80–90% mot att undvika det som hjärnan uppfattar som hot och fara. Resultatet blir en okontrollerad reflexmässig process där vi blir bla reaktiva och mindre förändringsbenägna. På arbetsplatsen är resultatet två typer av organisationer, helt beroende på vilken nivå av kunskap det finns om hjärnans funktion och behov:

Ineffektiva organisationer, ledare & team

I vardagen leder det dagliga ”hot & fara-läget” till avsaknad av mottaglighet till det som är nytt samt minskat samarbete, flexibilitet och kreativitet. Resultatet blir också minskad lönsamhet, produktivitet och arbetsglädje.

Effektiva organisationer, ledare & team

För att skapa effektiva organisationer, ledare och team krävs enklare kunskap om hjärnans funktion och beteende samt för hur gruppdynamik fungerar.

Utrustad med kunskap och medvetenhet får vi möjlighet att ändra våra invanda beteenden samt skapa en effektiv organisation och ledarskap. En organisation som är lönsam för både företaget och dess anställda.

Neuro-Lingvistisk Programmering

NLP

Vad är då NLP?

 • Neuro: Vi tar emot intryck via vårt nervsystem, som därefter bearbetas av våra sinnen och vår hjärna.
 • Lingvistisk: Information som vi baserar all vår kommunikation på, bearbetas i vår neurologi
 • Programmering: Alla våra tankar och kunskap är inbäddad i hjärnans organisatoriska struktur och påverkar våra värderingar och beteenden.

NLP utvecklades i början av 70-talet av Richard Bandler och John Grinder och är en metod som ger fantastiska resultat på kort tid när det handlar om personlig utveckling och förändring.

När vi har insikten till att beteende kopplar till tanke kan vi också få andra resultat. Många saknar de grundläggande verktyg och tekniker som krävs för att uppnå hållbar personlig förbättring och förändring. NLP används för att ändra sätt att tänka eller agera i olika situationer och leder till snabba önskade förändringar.

Behöver du hjälp med att bli av med gamla oönskade beteenden, tankebanor, fobier eller andra begränsningar så är NLP rätt verktyg. Kontakta Jeanette för mer information eller tidsbokning.

Kommande Event

Våra

Erbjudanden

Vi hjälper företag att öka lönsamhet, produktivitet och arbetsglädjen genom att skruva på ”ledning & styrning”. Genom förståelse för människans behov och beteende samt enkla hållbara lösningar visar vi vägen till att nå resultat.

Vi erbjuder bla:

 • Kurser i bla HjärnSmart Ledarskap. Hel- eller halvdag. beroende på kundbehov. Erbjuds som företagskurser eller öppna kurser.
  - Introduktionskurs
  - Fördjupningskurs
 • Föreläsningar
 • Individuella lösningar Alla företag är unika.

 

Några av verktygen är Neuroledarskap och NLP. Termen ”Neuroleadership” myntades av David Rock 2006 och innebär ett mer konkret vetenskapligt baserat ledarskapsätt som gör alla förändringsinitiativ mer effektiva.

Med 25 års erfarenhet av företagsutveckling och förändringsledning för både internationella och svenska företag finns en mängd olika redskap att erbjuda. Fokus är på att ge kunden kunskap och handfasta verktyg att själva snabbt nå lönsamhet och arbetsglädje genom att:

Våga kliva ur komfortzonen, lita på förmågan och kapaciteten att hantera det okända och ibland skrämmande för att nå nya resultat

Kontakta oss

Vill ni veta mer?

Jeanette Stigebrandt
Management & Business Development Consultant
Telefon: +46 733 14 44 42
Epost: jeanette.stigebrandt@bdis.se

Business Development In Sweden AB
Sven Hultins gata 9D
412 58 Göteborg, Sweden